21st century skills

21e eeuwse vaardigheden door SLO en Kennisnet

In het dagelijks leven hebben technologie en digitalisering voor veranderingen gezorgd in de manier waarop we communiceren en de snelheid waarmee we aan informatie komen. De maatschappij verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. ICT is niet meer weg te denken uit onze dag.

Deze veranderingen zijn ook merkbaar in het onderwijs, waar steeds meer digitale middelen gebruikt worden. Ook hier is de verwachting dat digitale middelen eerder een grotere rol gaan spelen dan dat ze zullen verdwijnen.

SLO en Kennisnet hebben een model gemaakt van de 21st Century Skills. Hierin staan 11 vaardigheden waarvan zij vinden dat jongeren ze nodig hebben in hun latere leven. En die ze nu in het onderwijs moeten gaan ontwikkelen.

LearnOn biedt een training voor docenten om deze vaardigheden te kunnen integreren in hun dagelijkse onderwijspraktijk.

In vier bijeenkomsten komen alle vaardigheden aan bod. De deelnemers krijgen aan de hand van verschillende opdrachten de kans om hun eigen bekwaamheid in de 21st century skills te verbeteren. Daarnaast maken zij een vertaalslag naar de praktijk met het ontwikkelen van opdrachten en lesmateriaal voor leerlingen waarin de 21st century skills aan bod komen.

Ben je geïnteresseerd in dit aanbod? Neem gerust contact op!

Voor wie

De training 21st century skills is bedoeld voor docenten in het VO die deze vaardigheden willen integreren in hun onderwijs.
Het omvat:
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Afstemming met de schoolleiding

Waarover

In de training 21st Century Skills wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van 21e Zeeuwse vaardigheden bij zowel docenten als leerlingen.

Het traject bevat de volgende onderwerpen:
De 21e eeuwse vaardigheden zoals geïdentificeerd door SLO en Kennisnet
De rol van de docent
Vaardighedenonderwijs

Opbrengst

De training 21st Century Skills heeft als doel docenten handvatten te bieden om hun de 21e Zeeuwse vaardigheden op te nemen in hun onderwijs. Zij ontwikkelen zichzelf binnen de genoemde vaardigheden en ontwikkelen opdrachten om hun leerlingen met deze vaardigheden aan de slag te zetten.

Wat levert de training 21st century skills op?
Docenten hebben beelden bij over de plaats die de 21e eeuwse vaardigheden innemen binnen hun onderwijspraktijk
Docenten hebben kennis van de inhoud van de 11 genoemde vaardigheden
Docenten hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling op de 21e eeuwse vaardigheden
Docenten hebben opdrachten waarmee leerlingen de vaardigheden kunnen ontwikkelen

Informatie

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

BIJEENKOMST 1 - Introductie
Kennismaken met de 21e eeuwse vaardigheden en de plaats die zij innemen in het onderwijs

BIJEENKOMST 2 - Digitale vaardigheden
De vaardigheden met een digitale component komen aan bod

BIJEENKOMST 3 - Sociale vaardigheden
De vaardigheden met een sociale of menselijke component komen aan bod

BIJEENKOMST 4 - Cognitieve vaardigheden
De cognitieve vaardigheden komen aan bod

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor docenten en sluit aan bij de lespraktijk.

Lengte van de cursus
4 dagdelen van 3 uur.
Spreiding: 2-3 weken.
In tussenliggende periode gaan docenten in eigen lespraktijk aan de slag met de vaardigheden.

Doelstellingen van de cursus
Deelnemers zijn in staat de 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen binnen hun lespraktijk.

Doelgroep
Docenten VO.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Enthousiasme voor het delen van kennis en ervaring is wenselijk.

Studiebelasting
circa 3 uur p/w

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal wordt meegeleverd een op maat gemaakte digitale cursusomgeving.

Certificaat
Certificaat mogelijk op basis van aanwezigheid.